บีโอไอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์การลงทุนในเอเชียใต้

Sponsored Content
วันที่ 05 ส.ค. 2565 เวลา 11:45 น.
บีโอไอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์การลงทุนในเอเชียใต้
ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เรื่องต้องรู้ก่อนขยายการลงทุนในเอเชียใต้: อินเดีย ปากีสถาน กับโอกาสของผู้ผลิตสินค้าไทยในตลาดใหญ่ของเอเชีย” จัดโดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

เวลา 13.30 - 15.30 น.

ลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tDRk_r04Sr6BtRSzx57V3A?fbclid=IwAR0kJa1NmesuuF8K1HljIES_Mu1sW9rppjEMvgMl12feOpZJsDvlfWs6zco 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสัณห์พิชญ์ โทร 0 2553 8111 ต่อ 6797

E - mail: thaienterprisedev@boi.go.th