ผู้โดยสาร-เที่ยวบินฟื้น!!! ปีนี้แตะ 45 ล้านคน หลังเปิดประเทศ

วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:15 น.
ผู้โดยสาร-เที่ยวบินฟื้น!!! ปีนี้แตะ 45 ล้านคน หลังเปิดประเทศ
AOT ชี้ทั่วโลกเปิดประเทศ ดันยอดใช้สนามบินคึกคัก ปีนี้ 45 ล้านคน 4 แสนเที่ยวบิน ใกล้เคียงก่อนเกิดโควิด

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. เปิดเผยว่า ทาง AOT ได้ทบทวนประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ฐานผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565  ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศ ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศที่รับผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564 อันมีผลต่อการปรับลดตารางการบิน (slot) ของสายการบินและอัตราบรรทุกที่ลดลง และ นโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาสงครามในยูเครน

ทั้งนี้การประมาณการล่าสุดฉบับเดือนมิถุนายน 2565 คาดว่าการฟื้นตัวของผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2565 จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้านคน เที่ยวบิน 400,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 33 และ 45 เมื่อเทียบกับก่อน Covid 19 ตามลำดับ คาดว่าผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 มีจำนวน 96 ล้านคน และ 142 ล้านคน การฟื้นตัวคิดเป็น  ร้อยละ 68 และ 99 ตามลำดับ

สำหรับเที่ยวบินในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 คาดว่ามีจำนวน 665,000 เที่ยวบิน และ 892,000 เที่ยวบิน การฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 74 และ 99 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสการกลับมาระบาดของ Covid 19 สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนเป็นสำคัญต่อไป