ส่งออกชายแดนทะลุเป้า 8.6 แสนลบ.สบช่องใช้ประโยชน์รถไฟจีน-ลาวเพิ่มการค้า

วันที่ 08 ธ.ค. 2564 เวลา 14:07 น.
ส่งออกชายแดนทะลุเป้า 8.6 แสนลบ.สบช่องใช้ประโยชน์รถไฟจีน-ลาวเพิ่มการค้า
‘จุรินทร์’ โชว์ตัวเลขส่งออกชายแดน-ผ่านแดน 10 เดือนแรก โต 37% สั่งศึกษาหาประโยชน์การค้าจากเส้นทางรถไฟจีน-ลาว

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึง สถานการณ์การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ว่า ตัวเลขการค้า ชายแดนและผ่านแดนเดือนตุลาคม จากคู่ค้าสำคัญ 7 ประเทศ คือ เมียนมา มาเลเซีย ลาว เวียดนาม จีน สิงคโปร์และกัมพูชา มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือนตุลาคม 2564 รวมมีมูลค่า 148,803 ล้านบาท เพิ่มขึ้น32.07% และเฉพาะการส่งออกมูลค่าสูงถึง 82,068 ล้านบาท ขยายตัว 31.48% โดยไทยได้ดุลการค้า 15,333 ล้านบาท

ขณะที่ภาพรวม 10 เดือน(ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า1,424,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.72%  เป็นการส่งออก 860,436 ล้านบาท ขยายตัว 37.41% และ ไทยได้ดุลการค้าชายแดนกับผ่านแดน 296,527 ล้านบาท

“เราทำตัวเลขได้ทะลุเป้าที่กำหนดไว้ทั้งปีแล้ว เพราะยังไม่ถึงเดือนธันวาคม กำหนดเป้าการเติบโตไม่น้อยกว่า 6% คิดเป็นมูลค่า 789,198 ล้านบาท แต่ขณะนี้เกินแล้ว 10 เดือนแรกมีมูลค่า 860,436 ล้านบาท มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปีถึง 48,251 ล้านบาท"

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการส่งออกในรายประเทศ พบว่า 1.เมียนมา ขยายตัวสูงสุด 111% มูลค่า 10,545 ล้านบาท 2.มาเลเซีย ขยายตัว 55.86% มูลค่าส่งออก 18,794 ล้านบาท 3.สปป.ลาว ขยายตัว 32.93% มูลค่า 10,556 ล้านบาท 4.จีน ขยายตัว 28.3% มูลค่า 10,526 ล้านบาท 5.กัมพูชา ขยายตัว20.01% มูลค่า 12,387 ล้านบาท 6.เวียดนาม ขยายตัว18.90% มูลค่า 3,718 ล้านบาท และ 7.สิงคโปร์ ขยายตัว 9.62% มูลค่า 3,628 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนเป็นบวก มาจากทิศทางการค้าโลกยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลในทางบวกกับประเทศคู่ค้าชายแดนของไทย  ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคายังสามารถสู้กับประเทศคู่แข่งได้

ขณะเดียวกันการผลักดันการเปิดด่านของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนในรูปคณะกรรมการร่วมเอกชนพาณิชย์ (กรอ.)ช่วยให้การส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านคล่องตัวขึ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามล่าสุดสามารถเปิดด่านอีก 2 ด่าน คือ ด่านตากใบกับบูเก๊ะตาที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งการเปิดด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย สามารถเปิดครบแล้วทั้ง 9 ด่าน ทำให้ด่านเปิดได้แล้วรวมกัน 48 ด่าน และมีแนวโน้มที่สามารถเปิดได้ในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าอีกหนึ่งด่าน คือ ด่านหนองเอี่ยนที่จังหวัดสระแก้วตรงข้ามกับชายแดนกัมพูชา  ซึ่งได้ประสานงานกับคณะรัฐมนตรีและเป็นนโยบายที่ต้องการเร่งรัดการเปิดด่าน ซึ่งฝั่งกัมพูชาตอบรับแล้ว แต่ยังติดในเรื่องของการก่อสร้างเส้นทาง

นอกจากนี้โครงการจับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการ ส่งออกคล่องตัวขึ้น จนถึงวันที่ 3 ธ.ค.สามารถทำตัวเลขจับคู่กู้เงินแล้วถึง 3,300 ล้านบาท

นายจุรินทร์ กล่าวว่า อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกและการค้าชายแดนผ่านแดนซึ่งจะนำมูลค่าการค้า นำรายได้เข้าประเทศนั้น มีนโยบายผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้หมด ส่วนกรณีเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ได้ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะ เตรียมหารือประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไทยได้ใช้ประโยชน์เส้นทางรถไฟนี้เป็นประโยชน์ที่สุดนอกจากการเดินทางของประชาชนแล้วยังหมายถึงการขนส่งสินค้าออกไปด้วย ซึ่งจะได้เชิญผู้ส่งออกผู้เกี่ยวข้องมาหารือเร็วๆนี้ ส่วนมาตรการป้องกันโรคระบาดตัวใหม่นั้นต้องแยกกัน เรื่องเกี่ยวกับคนข้ามแดนนั้นเป็นเรื่องที่ทางสาธารณสุขและ ศบค.จะเป็นผู้ดำเนินการ แต่ในส่วนของรถสินค้าข้ามแดนต่างๆมีการเฝ้าระวังทั้ง 2 ฝั่งอยู่แล้วจึงดำเนินการส่งสินค้าออกต่อไปได้ และขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนมา

ด้านนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ปี 2565 ตั้งเป้าขยายตัว 6-8% โดยจะหารือกับทางภาคเอกชนเพื่อประเมินสถานการณ์ปีหน้าอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับประเทศมาเลเซีย สินค้าส่งออกผ่านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนสำคัญเช่น ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ยางพาราและรถยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์  กัมพูชา สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์เครื่องดื่มไม่เป็นแอลกอฮอล์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สำหรับสปป.ลาวเป็นทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูป น้ำมันดีเซล รถยนต์นั่งเมียนมา น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น