‘ราช กรุ๊ป’ ควงเกษมราษฎร์ รุกธุรกิจ รพ.ใน สปป.ลาว

วันที่ 02 ส.ค. 2564 เวลา 17:30 น.
‘ราช กรุ๊ป’ ควงเกษมราษฎร์ รุกธุรกิจ รพ.ใน สปป.ลาว
'ราช กรุ๊ป' ควัก 190 ล้านบาท ร่วมทุน BCIL เปิดรพ.เกษมราษฏร์ฯ นครเวียงจันทน์ ชี้เทรนด์สุขภาพโตต่อเนื่องช่วงโควิด คาดเริ่มให้บริการได้19 ส.ค.นี้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  บริษัท ฯจับมือร่วมทุนกลุ่มบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)เข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจสุขภาพในสปป.ลาว โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ในสปป. ลาว ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด (BCIL)  สัดส่วนร้อยละ 9.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าการซื้อขายจำนวน 190 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์

ทั้งนี้ความมือกับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนื่องจากเห็นว่า ธุรกิจด้านสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นธุรกิจนอกเหนือผลิตไฟฟ้าที่บริษัทฯ ให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะใน สปป. ลาว ที่รัฐบาลมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพที่หลากหลายมากขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลาว จึงเป็นอีกทางเลือกให้กับประชาชนคนลาว ตลอดจนถึงนักลงทุนต่างชาติ และคนไทยที่ทำงานในสปป. ลาว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบตติยภูมิครบวงจร ขนาด 254 เตียง โดยระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 19 สิงหาคม นี้  

“บริษัทฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มบางกอก เชน ด้วยความสำเร็จและเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการสุขภาพและการบริหารโรงพยาบาลเอกชนครบวงจรมายาวนาน ขณะเดียวกัน ยังมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา และคาดหวังว่าเราจะขยายความร่วมมือต่อยอดการลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพในตลาด สปป. ลาวต่อไปในอนาคต” นายกิจจากล่าว

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับตติยภูมิการแพทย์แบบครบวงจรในสปป. ลาว โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 19 สิงหาคม ศกนี้ และพร้อมที่จะร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาวต่อสู้กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อทำงานกับทีมแพทย์ชาวลาว เพื่อให้บริการและการรักษาอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเรายังลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัยอย่างครบครันเพื่อมาสนับสนุนการรักษาด้วย

“ผมขอขอบคุณกลุ่ม ราช กรุ๊ป ที่เข้ามาร่วมมือกับกลุ่ม BCH ขับเคลื่อนธุรกิจด้านบริการสุขภาพใน สปป. ลาว เรามีเป้าหมายที่จะสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ แห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างครบวงจรแห่งแรกในนครหลวงเวียงจันทน์ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง และจะขยายเต็มศักยภาพในระยะที่ 2 ต่อไป เราเชื่อมั่นว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านระบบสาธารณสุขและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนใน สปป. ลาวอย่างเต็มที่” ศ.ดร.นพ.เฉลิม กล่าว

อย่างไรก็ตามภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นของ BCIL จะประกอบด้วย บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”) ร้อยละ 68.47 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 9.91 และผู้ถือหุ้นรายย่อย ใน สปป. ลาว และประเทศไทย รวมร้อยละ 21.62