“ฟรุ้ทบอร์ด”รับข้อเสนอจ่ายเยียวยาชาวสวนมังคุดภาคใต้จากผลกระทบโควิด19

วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 12:08 น.
“ฟรุ้ทบอร์ด”รับข้อเสนอจ่ายเยียวยาชาวสวนมังคุดภาคใต้จากผลกระทบโควิด19
อลงกรณ์ เผยฟรุ้ทบอร์ด ขานรับข้อร้องเรียนเยียวยาชาวสวนมังคุดภาคใต้จากผลกระทบโควิด-19 เสนอ”จุรินทร์-เฉลิมชัย”เคาะเข้าครม. ชี้ราคามีแนวโน้มดีขึ้นหลังฟื้นระบบขนส่งและไปรษณีย์ ขณะล้งที่นครศรีฯเพิ่มขึ้น 146แห่ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)เปิดเผยว่า ได้รับข้อเสนอให้รัฐบาลเยียวยาชาวสวนมังคุดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ราคาตกต่ำในฤดูกาลผลิตปี2564ของส.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของฟรุ้ทบอร์ด(กรมส่งเสริมการเกษตร)ศึกษาและรวบรวมข้อมูลตลอดจนมาตรการเยียวยาโดยให้ยึดแนวทางการเยียวยาชาวสวนลำไยฤดูกาลผลิตปี2563จากนั้นให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯในครั้งต่อไปโดยเร็ว จากนั้นจะเสนอต่อดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า ปัญหามังคุดราคาตกต่ำพบว่าระบบการขนส่งผลไม้แบบบริการส่งถึงที่รวมทั้งระบบการค้าออนไลน์เกือบเป็นอัมพาตโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้ามังคุดใหญ่ที่สุดของภาคใต้เพราะผู้ให้บริการรายใหญ่เช่นบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทเคอร์รี เป็นต้นได้หยุดให้บริการโดยสิ้นเชิงจึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยัง บริษัท ไปรษณีย์ไทยและภายใน24ชม.ได้เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนอีกครั้งพร้อมกัน105สาขาใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่วันที่29ก.ค.ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัทเคอรรี่ตกลงที่จะเปิดบริการอีกครั้งเช่นกัน ส่วนการแก้ไขปัญห ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งการขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าผลไม้(ล้ง) ล่าสุดนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานว่ามีล้งเข้ามาซื้อขายมังคุดและผลไม้เพิ่มขึ้นจาก40กว่าล้งเป็น146ล้ง

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ น.ส.พิมพ์ภัทราและชาวสวนมังคุดได้ร่วมกันเปิดบริการส่งมังคุด ณ สำนักงานไปรษณีย์ไทยสาขาพรหมคีรีและไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้าบริษัทไปรษณีย์ไทยอำเภอลานสกา ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 96,159 ไร่ กระจายอยู่ใน 21 อำเภอ มีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 90,016 ไร่ ปีนี้คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 57,245 ตัน