แวะปั๊มด่วน!!! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีก 40 สต.

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 17:11 น.
แวะปั๊มด่วน!!! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีก 40 สต.
PTT Station และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 30 ก.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  37.36 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 29.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 28.44 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 29.68 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 22.94 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7อยู่ที่  29.49 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 26.49 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่ 26.24 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 34.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร