สถานทูตไทยในเวียนนาและบีโอไอ แฟรงก์เฟิร์ต เยือนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรัฐโฟราร์ลแบร์ก

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 14:14 น.
สถานทูตไทยในเวียนนาและบีโอไอ แฟรงก์เฟิร์ต เยือนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรัฐโฟราร์ลแบร์ก
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับ สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นำคณะโดยนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต และนางสาวศัลยา อักษรมัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เดินทางเยือนรัฐโฟราร์ลแบร์ก โดยได้เข้าพบหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สภาหอการเกษตรรัฐโฟราร์ลแบร์ก และ University of Applied Science Vorarlberg เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรของไทยในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ยังได้เข้าพบหารือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม BCG เพื่อให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน และเชิญชวนให้บริษัทลงทุนในประเทศไทย