บีโอไอ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “THAI-KOREA BIZ NETWORKING: EV & Charging Station for Public Transportation in the Smart Cities”

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 13:41 น.
บีโอไอ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “THAI-KOREA BIZ NETWORKING: EV & Charging Station for Public Transportation in the Smart Cities”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน และบีโอไอศูนย์ภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง ร่วมกับ บีโอไอ โซล ขอเชิญร่วมงาน Webinar เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจในหัวข้อ “THAI-KOREA BIZ NETWORKING: EV & Charging Station for Public Transportation in the Smart Cities”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน สมาคม มหาวิทยาลัยของไทย-เกาหลีใต้ อาทิ ดีป้า, สอวช, Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement, EVAT, มหาวิทยาลัย ULSAN, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และผู้บริหารจากบริษัทเอกชนชั้นนำ

ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 

เวลา 13.00 – 16.25 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

  • ร่วมรับฟังมาตรการส่งเสริมการลงทุน เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในกลุ่ม EV & Charging Station กลุ่มพัฒนาเมือง และ Smart Cities
  • อัพเดทโครงการที่น่าสนใจ ความร่วมมือ การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยของไทย-เกาหลีใต้
  • การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมด้าน EV และ Smart Cities 

สนใจลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/WN_6iZ3aTABQEC2bLvJLua1dQ?_x_zm_rtaid=mrXbP0rbRVaVf6eKVPajnA.1627523662583.0184af6cb1fa7de2f1dd1d50fdcc37fa&_x_zm_rhtaid=908 หรือ SCAN QR CODE

สอบถามการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่

boiseoul@hanmail.net