บีโอไอ พิษณุโลก เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการส่งเสริมกิจการ SMEs"

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 12:50 น.
บีโอไอ พิษณุโลก เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการส่งเสริมกิจการ SMEs"
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (บีโอไอ) พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการส่งเสริมกิจการ SMEs"

ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30 - 12.30 น.

ผ่านโปรแกรม ZOOM

วิทยากรโดย...   

  • นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
  • นายเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการอาวุโสแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ  สถาบันไทย-เยอรมัน
  • นางสาวกมลพร กัลป์ยาณวัตร ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank)
  • นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการเขตประจำสำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

หากท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ทาง QR Code หรือ https://forms.gle/W6c3mdH9pzuqawLb7