ไฟเขียวกฟผ. ตั้งบริษัทนวัตกรรมต่อยอดงานวิจัย กางแผนลงทุน 5 ปี 1.1 พันล้าน

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
ไฟเขียวกฟผ. ตั้งบริษัทนวัตกรรมต่อยอดงานวิจัย กางแผนลงทุน 5 ปี 1.1 พันล้าน
ครม.อนุมัติกฟผ. เดินหน้าตั้งบริษัทนวัตกรรม ลงทุนเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงาน สร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านนวัตกรรม ตอบโจทย์เทรนด์โลก จัดงบลงทุน 5 ปี 1,184 ล้านบาท ผุด 7 โปรเจ็คงานวิจัย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ว่า ครม.อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ). ดำเนินการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดย กฟผ. ถือหุ้นร้อยละ 40 ระยะเวลา 5 ปี (ปี2564 -2568) เงินลงทุนรวม 1,184 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเป็นรายปีจนครบวงเงินลงทุน 1,184 ล้านบาท   ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

การจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.ลงทุนใน Disruptive Technology เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม ที่จะส่งผลกระทบต่อ กฟผ. และธุรกิจพลังงานในอนาคต รวมถึงสามารถพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

2. สร้างเครือข่ายนักวิจัย สถาบัน Startup และ Smart SMEs ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและการลงทุนในโครงการนวัตกรรมต่างๆ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานหมุนเวียน การซื้อขายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

สำหรับแผนการลงทุนของบริษัทนวัตกรรมในระยะ 5 ปีแรก (ปี 2564 - 2568) ประกอบด้วย 1.หน่วยงานสนับสนุนแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ (Collaborator) 2.หน่วยงานเพื่อการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) และหน่วยงานเพื่อเร่งการเติบโตธุรกิจ (Accelerator) 3.หน่วยงาน Corporate Venture Capital (CVC) เป็นหน่วยงานที่องค์กรด้านพลังงานที่จัดตั้งเพื่อลงทุนในบริษัทคลื่นลูกใหม่ (Startup) ช่วยสร้างรายได้รูปแบบใหม่แก่บริษัทแม่ และช่วยสร้างองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

4.หน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของ กฟผ. จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการชุดอุปกรณ์ดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า EV Kit 2. โครงการระบบตรวจสอบสายส่งอัจฉริยะ 3. โครงการนวัตกรรมเรือกำจัดขยะและผักตบชวา 4. โครงการหุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย 5. โครงการระบบกักเก็บพลังงาน 6 โครงการโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัด และ7 โครงการ Regional Energy Trading Company