IRPC ควัก 1.33 หมื่นล้านยกเครื่องโรงกลั่นผลิตน้ำมันยูโร 5

วันที่ 05 ก.ค. 2564 เวลา 13:18 น.
IRPC ควัก 1.33 หมื่นล้านยกเครื่องโรงกลั่นผลิตน้ำมันยูโร 5
บอร์ด IRPC ไฟเขียวงบ 1.33 หมื่นล้าน เดินหน้าปรับปรุงโรงกลั่นเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผลิตน้ำมันดีเซลยูโร5 คาดเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี’67

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (Ultra Clean Fuel Project: UCF) โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศตามมาตรฐาน Euro V  หรือยูโร 5  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว

อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,300 ล้านบาท ซึ่งจะพร้อมผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2567 เมื่อโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถแปลงสภาพน้ำมันดีเซลกำมะถันสูงเป็นน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำตามมาตรฐาน Euro V ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด  

นายชวลิต กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับลดกำมะถันในน้ำมันดีเซล จะช่วยลดการระบายมลพิษจากไอเสีย ไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมถึงฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลให้การระบายมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศลดลงตามไปด้วย และที่สำคัญที่สุดคือช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของคนไทยทุกคน