เติมเต็มถัง!!! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา 20-50 สต.

วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 17:05 น.
เติมเต็มถัง!!! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา 20-50 สต.
PTT Station  และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.20 บาท ต่อลิตร มีผล 24 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  36.16 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  28.75 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20  อยู่ที่ 27.24 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91อยู่ที่  28.48 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 22.44 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่ 28.79 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10 อยู่ที่  25.79 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่ 25.54 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 33.56 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร