เต็มถังก่อนกลับ!!! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา 50 สต.

วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 17:26 น.
เต็มถังก่อนกลับ!!! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา 50 สต.
PTT Station  และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.30  บาทต่อลิตร มีผล 19 พ.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  35.26 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95  อยู่ที่  27.85 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่  26.34 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่   27.58 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85  อยู่ที่ 21.89 บาทต่อลิตร 

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่  27.79 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่  24.79 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20  อยู่ที่  24.54 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่  32.46 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร