ไทยเตรียมอ่วม ฟิลิปปินส์เดินหน้าขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย

วันที่ 16 พ.ค. 2564 เวลา 22:20 น.
ไทยเตรียมอ่วม ฟิลิปปินส์เดินหน้าขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย
ฟิลิปปินส์เดินหน้าขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย ประมาณ 37 รายการ ตอบโต้ไทยเก็บภาษีบุหรี่เกินจริง

กรมการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) ของฟิลิปปินส์เผย เตรียมระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสินค้านำเข้าจากไทยตามแผนที่กำหนดไว้ ขณะยังคงติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ไทยไม่ยอมปฏิบัติตามคำตัดสินขององค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับข้อพิพาทคดีภาษีบุหรี่

นายเซเฟอริโน โรดอลโฟ (Ceferino Rodolfo) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ของฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่า ฟิลิปปินส์เตรียมระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากไทย ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าสินค้าไทยบางประเภทต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น โดยฟิลิปปินส์จะเริ่มดำเนินการดังกล่าวเมื่อกำหนดการขยายเวลาการเจรจาระงับข้อพิพาท คดี DS 371 ผ่านกระบวนการขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้สิ้นสุดลง โดยขณะนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังอยู่ในระหว่างการติดตามความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาที่ไทยยังคงไม่ยอมปฏิบัติตามคำตัดสินของ WTO ในกรณีข้อพิพาทคดีภาษีบุหรี่นำเข้า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวกำลังดำเนินการอยู่ในกรุงเจนีวา โดยมีผู้อำนวยการหารือ (Facilitator) เป็นผู้ดูแล โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาทางออกอย่างครอบคลุมให้กับปัญหานี้

“อย่างไรก็ตาม เราต้องทำให้ประเทศไทยเข้าใจว่า เราสามารถระงับตัดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยได้ทุกเมื่อ เพื่อตอบโต้ที่ไทยยังคงเพิกเฉยต่อคำคำตัดสินของ WTO แต่เราจะปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนของ WTO” นายโรดอลโฟ กล่าว

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ฟิลิปปินส์และไทยได้ตกลงที่จะเจรจาภายใต้การนำของผู้อำนวยการหารือ ซึ่งกำหนดให้ผู้อำนวยการหารือรายงานผลการเจรจาต่อองค์กรระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Body: DSB) ภายในวันที่ 31มีนาคม 2564 ทว่า ผู้อำนวยการหารือสามารถแนะนำให้ดำเนินการเจรจาต่อไปโดยปราศจากอคติได้ ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นแต่ในกรณีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นอื่น

นายโรดอลโฟเสริมว่า WTO กำลังประเมินว่าจะสามารถขยายกำหนดเวลาเพื่อให้โอกาสประเทศไทยในการปฏิบัติตามคำแนะนำของ WTO เพื่อยุติข้อพิพาทได้หรือไม่ โดยไทยต้องคืนภาษีให้กับฟิลิปปินส์ เนื่องจากไทยได้เก็บภาษีบุหรี่ที่นำเข้าจากฟิลิปปินส์เกินไปถึง 600 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2550

ระหว่างที่การเจรจายังคงดำเนินอยู่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิกัดอัตราภาษีศุลกากรของฟิลิปปินส์ (Tariff Commission) ได้จัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกลุ่มสินค้าที่จะถูกระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร โดยมีสินค้าประมาณ 37 รายการภาษี ซึ่งรวมถึงยานยนต์ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้า

“ผมเชื่อว่าเราเป็นประเทศที่ดีและปฏิบัติกฎ เราได้ตกลงที่จะใช้กระบวนการเจรจาระงับข้อพิพาทหากกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถหาทางออกที่ครอบคลุมให้แก่ฟิลิปปินส์และไทยได้ ทว่าเราต้องการให้กระบวนการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และหากเราได้ทำทุกทางแล้ว เราก็ต้องกลับไปขอความช่วยเหลือจาก DSB” นายโรดอลโฟกล่าว

ข้อพิพาทเรื่องกรณีภาษีนำเข้าบุหรี่ระหว่างสองประเทศ เริ่มต้นในเดือนกันยายนปี 2551 โดยฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องไทยต่อ WTO เพื่อให้ตัดสินเรื่องการประเมินภาษีบุหรี่ที่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ โดย WTO ได้ตัดสินให้ประเทศฟิลิปปินส์ชนะ แต่ประเทศไทยกลับไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าว ต่อมา WTO ได้มีคำตัดสินอีกครั้งในปี 2554 ให้ประเทศไทยแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลกระทบต่อฟิลิปปินส์

“ประเทศไทยยังคงไม่ยอมปฏิบัติตามคำตัดสินของ WTO ในคดี DS 371 เราจำเป็นต้องดำเนินการระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ” นายโรดอลโฟ กล่าว