ธุรกิจและความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีก-โรงแรม เดือนเม.ย.ทรุดลงอีก

วันที่ 02 พ.ค. 2564 เวลา 19:48 น.
ธุรกิจและความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีก-โรงแรม เดือนเม.ย.ทรุดลงอีก
ธปท. แจง ธุรกิจและความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีก-โรงแรม เดือนเม.ย.ทรุดลงอีก จากพิษโควิดรอบ 3

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานสรุปผลสำรวจเรื่องผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจไทย ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (Retailer Sentiment Index: RSI) และ ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel business operator Sentiment Index: HSI) เดือนเมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

(1) สรุปผลสำรวจเรื่องผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเดือนเมษายน 2564 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในเดือนเมษายน 2564 ระดับการฟื้นตัวของธุรกิจในภาพรวมปรับลดลงจากเดือนก่อน โดยภาคการผลิตปรับลดลงจากการมีวันหยุดยาวในเดือนนี้ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทันทีจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกเดือนเมษายน อีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้น้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบมากกว่าธุรกิจอื่นและได้ปรับตัวไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า

- ภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ระดับการฟื้นตัวของการจ้างงานปรับลดลง ทั้งด้านจำนวนแรงงานและรายได้เฉลี่ย โดยสัดส่วนของภาคธุรกิจที่ใช้นโยบายปรับเปลี่ยนการจ้างงาน อาทิ สลับกันมาทำงาน ลดชั่วโมงทำงาน ปรับเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ โดยเฉพาะในภาคที่มิใช่การผลิต

(2) ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (Retailer Sentiment Index: RSI) เดือนเมษายน 2564 ซึ่งจัดทำร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย พบว่า

- ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกปรับลดลงมากจากเดือนก่อน หลังเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกเดือนเมษายนที่เป็นวงกว้าง ขณะที่ความไม่ชัดเจนของแนวทางการฉีดวัคซีนกดดันความเชื่อมั่นในระยะต่อไป

- สำหรับประเด็นพิเศษ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคแย่ลงค่อนข้างมากจากเดือนก่อน จากผลของการแพร่ระบาดในเดือนเมษายน รวมถึงความกังวลต่อมาตรการกระตุ้นการบริโภคที่ใกล้หมดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการบริโภคเอกชนไตรมาส 2 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการกว่า 60% ประเมินว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดและจำกัดเวลาขายถึง 21.00 น. จะส่งผลให้ยอดขายหดตัว

(3) ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel business operator Sentiment Index: HSI) เดือนเมษายน 2564 ซึ่งจัดทำร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย พบว่า

- ผู้ประกอบการที่พักแรมได้รับผลกระทบมากขึ้น จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกเดือนเมษายน โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในเดือนเมษายนอยู่ที่ 18% น้อยกว่าที่คาด เนื่องจากโรงแรมจำนวนมากถูกยกเลิกการจองห้องพักมากกว่าครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ 80% คาดว่ารายได้จะถูกกระทบมากกว่าการแพร่ระบาดระลอก 2