กฟผ.เปิดประมูลจัดหาแอลเอ็นจี มิ.ย.นี้ เริ่มนำเข้าเฟสแรก 3 แสนตัน

วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 15:30 น.
กฟผ.เปิดประมูลจัดหาแอลเอ็นจี มิ.ย.นี้  เริ่มนำเข้าเฟสแรก 3 แสนตัน
กฟผ. ขยับแผนนำเข้าแอลเอ็นจี ยืดเป็น 5-7 ปี วงเงิน 7 หมื่นล้านบาท เตรียมเปิดประมูลหาผู้นำเข้า ในเดือนมิ.ย.-ส.ค. คาดนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ไตรมาสที่ 4 ปี

นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. จึงได้มีการทบทวนแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน จากแผนเดิมที่มีระยะเวลา 3 ปี (2564 – 2566) เป็นการจัดหาแอลเอ็นจีในสัญญาระยะกลาง 5 - 7 ปี วงเงินงบประมาณ 7 หมื่นล้านบาท

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการนำเข้า และวางแผนการจองใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีให้มีความเหมาะสมสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้มีการประมูลราคาผู้จัดหาและนำเข้าแอลเอ็นจี ให้กับ กฟผ. และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 นี้ เพื่อให้เริ่มนำเข้าได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564  ที่ปริมาณนำเข้าเฉลี่ยประมาณ 3 แสนตัน

สำหรับปี 2565 เป็นต้นไป คาดว่าจะนำเข้าแอลเอ็นจี ในปริมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

อย่างไรก็ตาม กฟผ.จะหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าแอลเอ็นจี ทั้งในด้านราคาและปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับระบบไฟฟ้าและไม่กระทบต่อภาระ Take or Pay ในสัญญาที่ทำไว้กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)