ซื้อสินค้าปีใหม่ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

วันที่ 15 ธ.ค. 2553 เวลา 16:37 น.
กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนซื้อสินค้าปีใหม่ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าปัจจุบันมีกลุ่มที่ผลิตสินค้าและอยู่ในการกำกับดูแลของสหกรณ์ประมาณ 7,000กลุ่ม แต่ที่ผ่านมาปัญหาหนึ่งที่กลุ่มยังประสบอยู่คือการขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะในภาวะภัยพิบัติธรรมชาติ และวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าหลายแห่งได้ประสบปัญหาในการจัดจำหน่ายไม่สามารถระบายสินค้าที่สมาชิกร่วมกันผลิตออกสู่ตลาดเป็นผลให้สมาชิกขาดรายได้เสริมที่จะใช้จ่ายภายในครอบครัวและกลุ่มอาชีพขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ จึงถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในปีนี้มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดนำมาบรรจุลงในภาชนะที่กระเช้าของขวัญปีใหม่มีรูปแบบแปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามความต้องการ อาทิ กระเช้าจากไม้ไผ่ ตะกร้าจักสานไม้ไผ่แบบทรงสูง แบบกล่องสี่เหลี่ยมกล่องกระดาษรีไซเคิลและอื่นๆอีกมากมาย
                       
ส่วนประเภทของสินค้าประกอบด้วย สินค้าประเภทอาหาร ผลไม้แปรรูป สมุนไพรข้าวสาร ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย อาทิ  ผ้าไหม เนคไทจากกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคึมมะอุ - สวนหม่อน จ.นครราชสีมา
ผ้าหมักโคลน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง จ.มุกดาหารโลชั่นน้ำนมแพะ สบู่ก้อน สบู่เหลวน้ำนมแพะ จากกลุ่มรวมใจภักดิ์  จ.สงขลา ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ดจมูกข้าวรุ่งอรุณ จมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ
จากกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ จ.กาญจนบุรี จะวางจำหน่ายระหว่างวันที่ 22 พ.ย.  53 -  15 ม.ค.  54  ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ