บีโอไอร่วมพิธีเปิดโรงงานสไปเบอร์

Sponsored Content
วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 10:19 น.
บีโอไอร่วมพิธีเปิดโรงงานสไปเบอร์
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมด้วย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงงานของบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตโปรตีนชีวภาพผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ โดยโรงงานนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง และจะถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและการผลิตต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อาทิ MR.KAZUYA NASHIDA เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ ดร.ณรงค์ ศิริเสิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น