หนุนแจ้งเกิดปิโตรเคมีเฟส4กระตุ้นลงทุนในอีอีซี

วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 15:27 น.
หนุนแจ้งเกิดปิโตรเคมีเฟส4กระตุ้นลงทุนในอีอีซี
กระทรวงพลังงาน ขับเคลื่อนแผนลงทุนอีอีซี ผลักดันโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 พร้อมจัดหาไฟฟ้าพลังงานทดแทนเสริมในพื้นที่ รองรับดีมานด์ภาคอุตสาหกรรม

นายสมภพ    พัฒนอริยางกูล    โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมหารือกับ ดร.พรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ ปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และการบริหารจัดการไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตหลังวิกฤติโควิด-19

ทั้งนี้จากการหารือได้ข้อสรุปที่สำคัญ 2 ด้านคือ 1. การส่งเสริมการลงทุนโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน อีอีซี ทางกระะทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการพร้อมสำรวจความพร้อมของนักลงทุน คาดจะแล้วเสร็จกลางปี  2564 โดยเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มนักลงทุนหลายกลุ่มให้ความสนใจและมีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนในพื้นที่อีอีซีแน่นอน   ซึ่งคาดการณ์จะเกิดการลงทุนในช่วงปี 2568-2570  และทางอีอีซีได้ตอบรับบรรจุเป็นแผนการลงทุนและจะเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการพัฒนาและการลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไป

2.การบริหารจัดการไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่อีอีซี กระทรวงพลังงานจะเป็นเจ้าภาพในการตั้งคณะกรรมการร่วมกำหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทดแทน เพื่อสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งเบื้องต้นจะเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อีอีซีหรือหากไม่เพียงพอจะหาแนวทางเพื่อจัดหาพลังงานทดแทนรองรับการใช้ของอุตสาหกรรมภายใน