นายกสั่งหามาตรการอุ้มกองเรือขนสินค้า

วันที่ 24 ม.ค. 2564 เวลา 20:24 น.
นายกสั่งหามาตรการอุ้มกองเรือขนสินค้า
นายกสั่งคมนาคม คลัง พาณิชย์ เร่งสรุปมาตรการอุ้มกองเรือขนส่งสินค้า

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบหมายกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ขณะนี้ รัฐบาลได้ทยอยออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือทั้งประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ต้องการให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนมากที่สุด จึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณากำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งเป็นกลุ่มกลไกสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในภาคการนำเข้าและส่งออก ที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะปริมาณการค้าที่ลดลง ตู้สินค้าขาดแคลน ค่าระวางของการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกในระยะยาว

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น การอนุญาตให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้เดิมสามารถเข้าเทียบท่าได้เพื่อขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น การผ่อนปรนการเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือ เป็นต้น โดยกระทรวงพาณิชย์ได้สะท้อนปัญหาของผู้ส่งสินค้าทางเรือและผู้ส่งออกต่อที่ประชุม ครม. นายกฯ จึงมอบหมายให้ให้กระทรวงคมนาคมกำกับติดตามการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว