ราช กรุ๊ป’ ปิดดีลซื้อหุ้น BAFS 2.7 พันล้านบาทจากบินไทย

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:06 น.
ราช กรุ๊ป’ ปิดดีลซื้อหุ้น BAFS 2.7 พันล้านบาทจากบินไทย
‘ราช กรุ๊ป’ มั่นใจซื้อหุ้น BAFS ลงทุนระยะยาวหวังต่อยอดธุรกิจบริการเชื้อเพลิงการบินช่วยเสริมรายได้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ฯได้เข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 98,983,125 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 มูลค่า 2,712 ล้านบาท ด้วยวิธีการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้ชนะการประมูล

ทั้งนี้ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น BAFS กับ การบินไทยและชำระค่าหุ้นให้ ครบถ้วนในวันที่ 19  ม.ค.2564

ทางบริษัทฯ ตั้งใจที่จะลงทุนใน BAFS ระยะยาว และมุ่งหวังที่จะพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ตอบสนองเป้าหมายการเติบโตของทั้งสองฝ่ายในอนาคต โดยมีแผนที่จะขยายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งการลงทุนใน BAFS ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวของบริษัทฯ ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างรายได้ของบริษัทฯ

“บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนภายในของบริษัทฯ ประมูลซื้อหุ้นครั้งนี้ และราคาที่เสนอซื้อมีความเหมาะสมกับศักยภาพการเติบโตของ BAFS ในอนาคต  ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลภาพรวมของธุรกิจการบินและบริการเชื้อเพลิงอากาศยาน ผลการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจและเป้าหมายของ BAFS ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทฯสามารถเกื้อหนุนกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน  โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหม่ของ BAFS พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และมั่นใจว่า BAFS จะสามารถพลิกฟื้นกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างแน่นอน” นายกิจจากล่าว