เติมด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นทุกชนิด 30 สต.

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 17:25 น.
เติมด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นทุกชนิด 30 สต.
PTT Station และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้น แก๊สโซฮอล์อี85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่ 29.16 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 21.75 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮฮล์อี 20 อยู่ที่ 20.24 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 21.48 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 17.94 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่ 23.19 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 20.29 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 19.94 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 27.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร