ส่งหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ช่วยแพทย์ 4 รพ.ใหญ่ในอีอีซี

วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 19:18 น.
ส่งหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ช่วยแพทย์ 4 รพ.ใหญ่ในอีอีซี
‘อีอีซี’ส่งมอบ ชุดหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดเสี่ยงโควิด-19 กับ 4 โรงพยาบาลใหญ่ใน อีอีซี

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้เป็นประธาน พิธีส่งมอบชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้มอบ ให้กับ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี ) 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยกระดับบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อีอีซี ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงต่อเนื่อง

สำหรับชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)มอบทุน สนับสนุนให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)จัดสร้าง ชุดหุ่นยนต์มดบริรักษ์ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ (SOFA) สามารถควบคุมทางไกลจากห้องส่วนกลางแสดงการรักษาที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบของโรงพยาบาลและวีดิโอคอลสนทนาโต้ตอบกับผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ 

2.หุ่นยนต์ทำหน้าที่ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ (MuM III) และ3. หุ่นยนต์บริการเฉพาะจุด (Service Robot) สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติจากการควบคุมทางไกลจากห้องส่วนกลาง โดยขณะนี้ ได้ติดตั้งระบบหุ่นยนต์ให้โรงพยาบาลชลบุรีเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะทยอยติดตั้งให้ครบทั้ง 4 โรงพยาบาลในพื้นที่ อีอีซี ภายในเดือนธ.ค. 2563  

สำหรับชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19