อนุมัติ จ่ายเพิ่มสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 10:46 น.
อนุมัติ จ่ายเพิ่มสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ
ครม. เห็นชอบอนุมัติ จ่ายเพิ่มสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ ทั้งเบิกค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน และเบิกค่าดูแลลูก

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำสภาพการจ้างงานแรงงานในรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นการยกเลิกประกาศเดิม 1 ฉบับ และใช้หลักเกณฑ์ใหม่ 2 ฉบับ รวมเป็น 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1 ร่างประกาศแรงงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ ฉบับใหม่จากที่มีการยกเลิกฉบับเดิม

2 ร่างหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล

3 ร่างหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และการศึกษาของบุตร

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า ร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับ จะส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.06 แสนคน ได้รับการคุ้มครองการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน และลูกจ้างสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการปรับเงินช่วยเหลือบุตรจากเดือนละ 50 บาท เป็น 200 บาท และเพิ่มการเบิกค่าศึกษาของบุตรไปจนถึงระดับปริญญาตรี ขณะเดียวกันประกาศใหม่ยังจ่ายค่าทำศพให้เหมาะสมกว่าประกาศเดิมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป