เติมด่วน!!! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิด 50-60 สต.

วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 17:05 น.
เติมด่วน!!!  พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิด 50-60 สต.
PTT Station และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 12 พย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่ 29.26 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95อยู่ที่ 21.85 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 20.34 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 21.58 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 17.99 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่ 22.89 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 18.89 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 19.64 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 27.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร