แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น 40 สต. เบนซิน-โซฮอล์ คงเดิม

วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 17:35 น.
แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น 40 สต. เบนซิน-โซฮอล์ คงเดิม
PTT Station และบางจาก ประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล 10 พ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่ 28.76 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95  อยู่ที่  21.35 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี  20 อยู่ที่  19.84, แก๊สโซฮอล์  91อยู่ที่  21.08 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี  85  อยู่ที่  17.69 บาทต่อลิตร 

ส่วนดีเซล-B7  อยู่ที่  22.29 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10 อยู่ที่  19.29 บาทต่อลิตร ดีเซล -B20 อยู่ที่   19.04 บาทต่อลิตร   ดีเซลพรีเมี่ยม B7  อยู่ที่ 26.74 บาทต่อลิตร  โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร