ผลประทบโควิดดีขึ้นบางกลุ่มอุตสาหกรรม

วันที่ 06 ก.ย. 2563 เวลา 10:51 น.
ผลประทบโควิดดีขึ้นบางกลุ่มอุตสาหกรรม
แบงก์ชาติสำรวจผลกระทบจากโควิด 19 ต่อภาคธุรกิจไทย รถยนต์ ท่องเที่ยว ยังอ่วม

ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลสำรวจผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และ SMEs จำนวน 298 ราย กรณีผลกระทบจากโควิด 19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ภาพรวมพบว่า ผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ต่อภาคธุรกิจได้ผ่อนคลายลงบ้าง แม้สัดส่วนของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางลบจะยังคงใกล้เคียงเดือนก่อน แต่ระดับความรุนแรงของผลกระทบลดลงในทุกช่องทาง นำโดยกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบคลี่คลายลง อีกทั้งได้รับผลดีจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ทยอยปรับดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อธุรกิจบางกลุ่มได้กลับมาเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ นำโดยกลุ่มค้าปลีกตามยอดขายยานยนต์ที่ชะลอลงจากการเร่งซื้อในเดือนก่อนหน้าที่มีการจัดงานมอเตอร์โชว์ นอกจากนี้ แม้ภาวะธุรกิจในภาพรวมมีทิศทางปรับดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่นกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร ยังฟื้นตัวได้ไม่มากนัก

สถานการณ์ที่มีทิศทางดีขึ้นได้ส่งผลดีต่อเนื่องไปยังการจ้างงาน สะท้อนจากสัดส่วนธุรกิจที่ใช้นโยบายปรับลดการจ้างงานในทุกรูปแบบได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิต นอกจากนี้ บางส่วนที่ยังคงมีการใช้นโยบายดังกล่าวอยู่ได้ลดระดับการใช้ลงจากเดือนก่อนอีกด้วย

บทความแนะนำ