บินไทยแจง แผนฟื้นฟูฯเห็นต่างได้ ปัดรื้อกรรมการใหม่

วันที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 10:15 น.
บินไทยแจง แผนฟื้นฟูฯเห็นต่างได้ ปัดรื้อกรรมการใหม่
การบินไทยปฏิเสธเปลี่ยนบอร์ดแผนฟื้นฟูกิจการฯกลางคัน ยอมรับฝ่ายบริหาร-พนักงานมีความเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก เชื่อทุกคนหวังดีต่อองค์กร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้

ทั้งนี้การที่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน มีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะแต่ละคนมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ และต่างมีความรู้ความสามารถ ก็อาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ แต่ไม่แตกแยก และทุกคนล้วนรัก มีความปรารถนาดีต่อการบินไทยทั้งสิ้น ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรักสามัคคี ร่วมมือประสานการทำงานกันเป็นอย่างดี รวมทั้งรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของการบินไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้