ราช กรุ๊ป ทุ่ม 2.5 พันล้านขยายฐานธุรกิจพลังงานในเวียดนาม

วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
ราช กรุ๊ป ทุ่ม 2.5 พันล้านขยายฐานธุรกิจพลังงานในเวียดนาม
ราชกรุ๊ป จับมือ Geleximco พันธมิตรเวียดนาม ซื้อหุ้นกองทุนพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน 49% ปักหมุดเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม

นายกิจจา  ศรีพัฑฒางกุระ   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 15 ก.ค.  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock Company (“Geleximco”) เพื่อเข้าลงทุนในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (“ABEIF”) ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนาม โดย RHIS จะถือหุ้นในกองทุน ABEIF ในสัดส่วนร้อยละ 49 .การลงทุน 78.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท ขณะที่ Geleximco ถือหุ้นร้อยละ 51  

ทั้งนี้  Geleximco เป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำรายใหญ่ของเวียดนามที่ดำเนินธุรกิจแกนหลักที่มีความหลากหลายครอบคลุมด้านพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การค้าและการบริการ  ถือเป็นพันธมิตรท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ช่วยส่งเสริมบริษัทฯ ในการขยายฐานการลงทุนใหม่ในประเทศเวียดนามทีมีการเติบโตสูง  โดยมีกองทุน ABEIF เป็นกลไกเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลงทุนในโครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตอบสนองการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันกองทุน ABEIF ได้ลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและโครงการพลังงานทดแทนรวม 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 2,620 เมกะวัตต์ และ 1 ใน 4 โครงการนี้ มีขนาดกำลังการผลิต 620 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว      

“ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจในเวียดนาม ตามทิศทางและเป้าหมายได้แก่ ธุรกิจที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามให้เจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีเป้าหมายที่จะพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 130 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 จากปัจจุบันที่ 54 กิกะวัตต์ บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายกิจจากล่าว

สำหรับกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (“ABEIF”) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยผ่านความเห็นชอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก  

ทั้งนี้สินทรัพย์ของกองทุนในปัจจุบันประกอบด้วย 1. โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินแอนทราไซด์ Thang Long ขนาด 620 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  

2. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 650 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ    3. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,200 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ และ 4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 150 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

บทความแนะนำ