"เราเที่ยวดัวยกัน" ป่วน ระบบอืด

วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 09:40 น.
"เราเที่ยวดัวยกัน" ป่วน ระบบอืด
ลงทะเบียนจองสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน" วันแรกป่วนตามคาด โซเชียลสับยับระบบอืด

วันที่ 15 ก.ค. เป็นวันแรกที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ประชาชนที่สนใจจองสิทธิที่พักโรงแรม สายการบิน เพื่อไปเที่ยวต่างจังหวัด ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย วันแรก มีคนเข้าไปลงทะเบียนจองสิทธิ์ไม่ได้จำนวนมาก

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ ระบบช้า เว็บอืด และก็หลายคนรอเลข OTP ยืนยันการลงทะเบีบน แต่เลข OTP ไม่มาทำให้การลงทะเบียนไม่ทัน เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวในโลกโซเชียลได้มีการบ่นถึงปัญหาของมาตรการนี้จำนวนมาก

สำหรับมาตราการ เราเที่ยวด้วยกัน รัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าที่พัก 40% หรือ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน เป็นเวลา 5 คืนต่อคน และร่วมจ่ายค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท รวมถึงให้วงเงินเพื่อร่วมจ่ายค่าอาหารในโรงแรมที่พัก หรือ การแสดงที่ต้องซื้อบัตรเข้าชมอีกวันละ 600 บาท

ขณะที่เงื่อนไขการลงทะเบียนใข้สิทธิ สำหรับประชาชน มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

ทั้งนี้ โครงการเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ใช้งบ 2 หมื่นล้านบาท มีสิทธิให้ประชาชนได้จอง 5 ล้านห้อง หรือ 5 ล้านคืน ใครจองก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลย