เร่งนโยบายปาล์มน้ำมัน บีบกฟผ.ซื้อเพิ่มผลิตไฟ

วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 19:28 น.
เร่งนโยบายปาล์มน้ำมัน บีบกฟผ.ซื้อเพิ่มผลิตไฟ
ครม.เคาะนโยบายปาล์มน้ำมัน ปูทางบริการจัดการป้องกันราคาตก สต๊อกล้น สั่งกระทรวงพลังงานเพิ่มการใช้ผลิตไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมไบโอดีเซล ในรถยนต์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมรับทราบมติการประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้น้ำมันปาล์มในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าปี 2563 จะมีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลลดลงประมาณ 8.2 % โดยในเดือนเม.ย.-มิ.ย. 2563 จะลดลงจาก 67 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 61-62 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ มติการประชุมของคณะกรรมการฯ มีดังนี้1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และนครศรีธรรมราช

2. ให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ จำนวน 37,550 ตันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพิจารณาจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่สำรองอีก 1 แสนตัน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หากยังไม่สามารถดูดซับระดับสต๊อกส่วนเกินได้ หรือสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันยังไม่ดีขึ้น (ตามมติครม.เมื่อ 27 ส.ค. 2562) ทั้งนี้ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการและภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้น

4. ให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเร่งรัดในการรณรงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 ให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ และสถานีบริการเพื่อให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบสามารถรองรับปริมาณผลปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นได้

5. ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวน 372.56 ล้านบาท ให้กรมการค้าภายในเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์มตามมติครม.เมื่อวันที่ 11 กุ.พ. 2563 และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการเงินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-2563 วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรจำนวน 3.5 แสนครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 7 งวด โดยในงวดที่ 3 งวดที่ 4 และงวดที่ 5 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชย เนื่องจากราคาตลาดอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมาย (ก.ก.ละ 4 บาท) สำหรับงวดที่ 7-9 ได้มีการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยให้เร็วขึ้นเป็นทุก 30 วัน (จากเดิม 45 วัน) เพื่อประชาชนจะได้รับเงินได้เร็วขึ้น

บทความแนะนำ