จับตา...ธุรกิจไหน ไปต่อได้หลังโควิด - 19

วันที่ 06 ก.ค. 2563 เวลา 14:09 น.
จับตา...ธุรกิจไหน ไปต่อได้หลังโควิด - 19
บทความ โดย...วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ผู้บริหารสายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล ธนาคารกสิกรไทย

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด จนเริ่มมีมาตรการคลาย ล็อกทั้งในไทยและหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ จากความต้องการของลูกค้าที่เคยถูกจำกัดในช่วงก่อนการคลายล็อก ขณะที่ธุรกิจทั่วไปยังคงอยู่ในช่วงการใช้กำลังผลิตที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือรายได้ของธุรกิจที่ลดลงจากเดิม ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการฟื้นฟูให้กลับมาดังเดิม ปัจจัยท้าทายที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในระยะนี้ คือ ภาวะกำลังซื้อที่ชะลอตัว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวร้อยละ 6 ซึ่งส่งผลต่อปัญหาการว่างงาน ทำให้ประชาชนระมัดระวังและลดการใช้จ่ายมากขึ้น และอีกปัจจัยคือความเสี่ยงจากการระบาดรอบใหม่ ส่งผลให้รัฐระวังในการผ่อนคลายมาตรการ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่ประชาชนเองก็ระวังในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากขึ้น

อย่างไรก็ตามยังคงมีบางธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก หรือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ รวมถึงธุรกิจที่ตอบรับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal วันนี้ผมขอยกตัวอย่าง 4 ธุรกิจมีแนวโน้มสดใส ได้แก่

• ธุรกิจร้านอาหาร แม้ว่าการบริการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ยังคงได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แต่หลังการคลายล็อกคาดว่ายอดขายช่องทางเดลิเวอรี่ รวมถึงการซื้อกลับไปทานที่บ้าน จะปรับลดลง เนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มยังคงต้องการบรรยากาศของการใช้บริการที่ร้าน โดยร้านอาหารแบบเปิดโล่งจะตอบโจทย์ลูกค้าที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

• ธุรกิจค้าปลีก ลูกค้าจะยังนิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้บางส่วนจะเริ่มกลับมาใช้บริการช่องทางหน้าร้านมากขึ้น แต่พฤติกรรมจะไม่เหมือนเดิมเพราะจะมีการวางแผนใช้เวลาไม่นาน มีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่แน่นอน

• ธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพ คนยังคงตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จึงเป็นโอกาสสำหรับสินค้า เช่น ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่มเสริมสุขภาพรวมถึงเครื่องออกกำลังกายในบ้าน ขณะที่ธุรกิจที่ให้บริการแพทย์ทางไกล ก็ยังได้รับความนิยม

• ธุรกิจที่สนับสนุนการปรับตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการทำงานหรือการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ เช่น แอปพลิเคชั่นช่วยทำงานจากที่บ้าน การอบรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ การประชุมออนไลน์ ระบบจัดเก็บข้อมูล บริการคลาวด์เซอร์วิส รวมถึงเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดการพึ่งพาแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น

จะเห็นว่าภายใต้มาตรการคลายล็อกที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ถือเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงก่อนหน้า แต่ปัจจัยที่ท้าทายหลังจากนี้คือ การระบาดรอบสอง หรือรอบสามที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจหลังจากนี้ต้องมีความรอบคอบ โดยเฉพาะการรักษาสภาพคล่องเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อ รวมถึง การให้ความสำคัญต่อการหาพันธมิตรใหม่เพิ่มเติม เพื่อทดแทนพันธมิตรเดิมที่อาจเลิกกิจการไปในช่วงการระบาด และอีกสิ่งสำคัญคือ การหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ทางด้านการผลิตสินค้าหรือช่องทางตลาด เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ หรือกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ