หนุนกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 21:02 น.
หนุนกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สมคิด หนุนกองทุนหมู่บ้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ดึงคนไทยเที่ยวไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมกองทุนหมู่บ้านท้องคุ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า ได้ติดตามการเติบโตของกองทุนหมู่บ้าน ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2545 เกือบ 20 ปี เพื่อต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพราะเมื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้มแข็ง จะทำให้การเมืองในประเทศพัฒนาไปด้วยเช่นกัน เพราะชาวบ้านจะเลือกนักการเมืองน้ำดีเข้ามาพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ระหว่างตรวจเยี่ยมบูธสินค้าชุมชนของกองทุนหมู่บ้าน นายสมคิด ได้แวะชมกลุ่มชาวบ้านจัดทำมีด อรัญญิก จากนั้นชาวบ้านลองให้นายสมคิดลองจับมีดอรัญญิก เพื่อวัดความยาวของมือไปตามความยาวมีด ไล่ตั้งแต่ด้ามมีด หมายถึง ปลอดภัยนิรันดร์ ไพรีพินาศ ราชทัณฑ์ วรรณราช จบความยาวมีดตรง “ปราบพระนคร” และมีความยาวปลายมีดเหลืออยู่เป็น “บัวพ้นน้ำ” หมายถึง ปราบศัตรูหมู่มารได้หมดสิ้น แม้แต่ปัญหาการเมืองที่คนไม่หวังดี จึงมีชาวบ้านปรบมือให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

นายสมคิด กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านนับเป็น กลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ จึงต้องการใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน เพราะการทำให้เศรษฐกิจของประเทศ หรือ จีดีพีแท้จริง ต้องมาพัฒนาจากการเติบโตจากภายใน ยืนยันว่า กองทุนหมู่บ้านฯไม่ได้โดดเดี่ยว เพราะต้องนำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน สถาบันการศึกษา มาช่วยพัฒนาชุมชน และพร้อมดึงภาคเอกชนมาช่วยส่งเสริมการตลาด อย่างเช่น ปตท. กฟผ.และเอกชนอีกหลายราย จึงไม่ต้องการให้ชาวบ้านกังวลว่าบริษัทเอกชนจะเข้ามาเอาเปรียบชุมชน เพื่อใช้เป็นเครือข่ายรวมกัน เช่น คูโบต้า พร้อมนำเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร นำมาให้ชุมชนเช่าซื้อ หรือเช่า เช่น เครื่องสีข้าวชุมชน รถไถ รถเเกี่ยวข้าว เครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร จำนวนมาก เพื่อลดภาระของชาวบ้านหากซื้อต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่หากรวมกลุ่มเป็นกองทุนหมู่บ้าน จะมีกำลังซื้อได้มากขึ้น

นอกจากนี้ นายสมคิด ยังได้ลงเรือตามโครงการอนุรักษ์คลองอ้อมเกาะเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อติดตามดูแนวทางการใช้ งบประมาณในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกองทุนฯต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูแลงานเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อมุ่งการท่องเที่ยวชุมชน ต้องการผลักดันให้กลุ่มชาวบ้าน ลูกขึ้นมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดทำแหล่งที่พัก จุดขายอาหาร นำสินค้าชุมชนออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโปรแกรมทัวร์ เพราะเมื่อดึงการท่องเที่ยวช่วงที่ต่างชาติยังเข้าประเทศไทยไม่ได้ จึงต้องการให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น และช่วงนี้คนไทยอยากออกไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ หากมีการจัดทำเรื่องราวของชุมชนให้น่าสนใจ ทั้งประโยชน์จากการรับประทานอาหารท้องถิ่น อย่างเช่น ผักบุ้งริมคลองอ้อม เป็นผักปลอดสาร นำมาทำแกงเทโพ ไข่เป็ดขาวสะอาด เมื่อเปิดได้กินอาหารจากลำข้าวจากโรงสีชุมชน จะทำให้ไม่มีกลิ่นคาว สิ่งเหล่านี้ หากทุกหน่วยงานมาร่วมมือกันจะ ดึงการท่องเที่ยวชุมชนได้เพิ่มขึ้น.