ปล่อยสินเชื่อดอกต่ำผ่อนนาน ให้เอสเอ็มอี 3 กลุ่ม ฝ่าโควิด

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:03 น.
ปล่อยสินเชื่อดอกต่ำผ่อนนาน ให้เอสเอ็มอี 3 กลุ่ม ฝ่าโควิด
"ธพว." เปิดโครงการ "สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน" เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

รายงานข่าวเผยว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ออกมาตรการเติมทุนหนุน SMEs ไทย ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ในโครงการ‘สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน’ พร้อมข้อเสนอผ่อนปรน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถ เดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็ง โดยรูปแบบสินเชื่อ ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการรายเล็กทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือเสริมสภาพคล่องโดยเหมาะกับธุรกิจ ดังนี้

1.เกษตรแปรรูป ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร 2.ธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน หรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV อย่างเช่น โรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ธุรกิจสุขภาพความงาม ธุรกิจงานแสดง สันทนาการ ฯลฯ และ 3. ผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรม หรือธุรกิจการผลิต และบริการอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ธุรกิจค้าขายออนไลน์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ร้านโชห่วย ร้านธงฟ้าประชารัฐ ฯลฯ

สำหรับ จุดเด่นของสินเชื่อ คืออัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน โดยนิติบุคคล ให้วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านคิดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3% ต่อปี ส่วนบุคคลธรรมดา ให้วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 5% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 7 ปี โดยให้ บสย. ช่วยค้ำประกันได้

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปจนถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมากมายต่างได้รับผลกระทบ และเกิดสภาวะธุรกิจสะดุด โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่มีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ การจะให้ธุรกิจดังกล่าวไปต่อได้ นอกจากการใช้องค์ความรู้มาสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้ว เรื่องการเงินก็ถือเป็นอีกสำคัญมาก สนใจสมัคร ‘สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน’ ผ่านทางออนไลน์ คลิกhttps://coreportal.smebank.co.th/osr.php?qid=203

บทความแนะนำ