"อุตตม" แจงซุปเปอร์บอร์ด ไม่มีอำนาจล้วงลูกแผนฟื้นฟูบินไทย

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 17:47 น.
"อุตตม" แจงซุปเปอร์บอร์ด ไม่มีอำนาจล้วงลูกแผนฟื้นฟูบินไทย
"รมว.คลัง" ยันซุปเปอร์บอร์ดไม่ล้วงลูกฟื้นฟูบริษัทการบินไทย ปล่อยให้เป็นอำนาจของผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนเต็มที่

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้ง โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เป็นคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อติดตามการดำเนินการแผนฟื้นฟูของบริษัทการบินไทยเท่านั้น ถือเป็นภาคส่วนของรัฐบาล เนื่องจากธุรกิจสายการบินมีส่วนที่เกี่ยวข้องใบอนุญาตการบิน ซึ่งคณะกรรมการนี้จะได้ช่วยเหลือหากบริษัทการบินไทยต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ก็จะเสนอผ่านคณะกรรมการชุดนี้มา

"ผมไม่อยากให้เรียกคณะกรรมการนี้ว่าเป็นซุปเปอร์บอร์ดทำแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทย เพราะคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทย และไม่มีอำนาจไปทักท้วงการทำแผนของบริษัทการบินไทยได้ และไม่มีอำนาจเข้าไปบริหารจัดการบริหารบริษัทการบินไทย มีอำนาจรายงานการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูให้รัฐบาลทราบ หรือมีอะไรที่เกี่ยวกับรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นผู้มารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ" นายอุตตม กล่าว

นายอุตตม กล่าวว่า บริษัทการบินไทย ได้ยื่นแผนฟื้นฟูกับศาลล้มละลายแล้ว ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าการยื่นแผนฟื้นฟูต้องใส่ชื่อคณะผู้ทำแผนไปด้วย ซึ่งทราบว่ามีรายชื่อ 6 คน ซึ่งผู้ทำแผนกับผู้บริหารจะเป็นกลุ่มเดียวกัน หรือ คนละกลุ่มก็ได้ อย่างไรก็ตามต้องรอให้ศาลอนุมัติแผนการฟื้นฟูเสียก่อน

ในส่วนของกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นการบินไทย ก็ต้องรอให้ให้บริษัทการบินไทยดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ส่วนในฐานะเจ้าหนี้จะส่งคนเข้าไปทำหรือบริหารแผนฟื้นฟูด้วยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัทการบินไทย มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (อดีต รมว.คลัง), นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง , นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายชยธรรมม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการด้วย