ด่วน !!! ส่งมือดีนั่งบอร์ดบินไทยร่วมกู้วิกฤต หลังพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 17:45 น.
ด่วน !!! ส่งมือดีนั่งบอร์ดบินไทยร่วมกู้วิกฤต หลังพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจ
บอร์ดบินไทยนัดพิเศษ ปรับโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ แต่งตั้งมืออาชีพ 4 คน "พีระพันธุ์ -ปิยสวัสดิ์-บุณทักษ์-ไพรินทร์" เข้าร่วมบริหาร ภายหลังหลุดจากการเป็นรัฐวิสหกิจ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษ วันที่ 25 พ.ค. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 4 คน ได้แก่1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค แทนนายปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์

2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ แทนนายพินิจ พัวพันธ์

3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร แทนนางปรารถนา มงคลกุล

4.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แทนน.ส.ศิริกุล เลากัยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลัง กระทรวงการคลังได้ขายหุ้นในสัดส่วน 3.17% ทำให้เหลือหุ้นในสัดส่วน คิดเป็น 47.8628  และทำให้การบินไทยพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ และเตรียมเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

อย่างไรก็ตาม บุคคลทั้ง 4 ถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่มาแล้ว  อย่าง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย หรือ ดีดี ซึ่งเคยบริหารงานจนทำให้การบินไทยพลิกกลับมามีกำไรได้  รวมถึงนายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.  

ส่วนนายบุญทักษ์  หวังเจริญ มือดีในแวดวงการเงินการธนาคาร  เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ธนาคารทหารไทย   ส่วนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  แม้จะมีภาพของนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์  แต่ก็เป็นมือกฏหมายที่มีความประสบการณ์คนหนึ่ง