แวะปั๊มด่วน !! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีก 50 สต.

วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 16:07 น.
แวะปั๊มด่วน !! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีก 50 สต.
PTT Station และบางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 50 สต. ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 เพิ่มขึ้น 30 สต. มีผลวันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไป

สำหรับราคาน้ำมันใหม่ หลังปรับราคาแล้ว ดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่27.66 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที 20.25 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 19.98 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 18.74 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 16.99 บาทต่อลิตร ดีเซล -B20 อยู่ที่ 16.54 บาทต่อลิตร ดีเซล- B10 อยู่ที่ 16.79 บาทต่อลิตร ดีเซล อยู่ที่ 19.79 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 23.66 บาทต่อลิตร (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)