ตั้ง “วีระพงศ์ มาลัย” นั่งเก้าอี้ ผอ.สสว.คนใหม่

วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 10:30 น.
ตั้ง  “วีระพงศ์ มาลัย” นั่งเก้าอี้ ผอ.สสว.คนใหม่
“บิ๊กตู่”ไฟเขียว ตั้งผู้อำนวยการสสว.คนใหม่ “วีระพงศ์ มาลัย” มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. เป็นต้นไป

รายงานข่าวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(บอร์ดสสว.) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ได้เห็นชอบและมีคำสั่งแต่งตั้ง นายวีระพงศ์ มาลัย เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับนายวีระพงศ์ มาลัย จบการศึกษา ปริญญาเอกด้าน International Business ปริญญาโท 2 สาขา ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ และด้านบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีด้านการตลาด (เกียรตินิยม) โดยที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนา และสร้างองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เติบโตมั่นคง และประสบความสำเร็จจำนวนมาก อาทิ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   และผู้บริหารในภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านค้าปลีกและจัดจำหน่าย ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น