เผือกร้อนเก้าอี้ "สนธิรัตน์" ปมแจกงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 19:02 น.
เผือกร้อนเก้าอี้ "สนธิรัตน์" ปมแจกงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
"สนธิรัตน์" เปิดแถลงข่าวด่วน 18 พ.ค. สยบข่าวลือ หลังมีการเปิดโปงกรณีเตรียมจัดสรรเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯให้กล่มส.ส.เพื่อสนับสนุนตำแหน่ง

ทีมเศรษฐกิจภาครัฐ

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา หลังมีกระแสข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน พยายามรั้งเก้าอี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐของตัวเอง โดยแลกกับการเสนองบตัวเลข 8 หลักให้กับส.ส.ที่พร้อมยกมือสนับสนุนให้ได้ไปต่อ

ต้นทางของเงินดังกล่าว ลือว่าจะมาจาก งบกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 มีอยู่ ประมาณ 5,600 ล้านบาท โดยงบนี้ได้ถูกปรับลดจากก้อนเดิมที่มีอยู่ 1 หมื่นล้านบาท ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในปี 2563 งบกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ได้รับจัดสรรไว้ 5,600 ล้านบาท มีเป้าหมายสำคัญเพื่อนำไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รองรับผลกระทบ ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายที่นายสมคิด ได้กำชับไว้ในการประชุมบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯเมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ ผ่านมา

สำหรับกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ถูกจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ กำหนดมาตรการกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ มีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานของส่วน ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการ อนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานและเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษา การฝึกอบรม และ การประชุมเกี่ยวกับพลังงาน การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน

ปัจจุบันล่าสุดเดือนมี.ค. 2563 มีการเผยแพร่ ฐานะของกองทุนอนุรักษ์มีเงินอยู่จำนวน 24,590 ล้านบาท โดยรายมีรายรับหลักมาจากการจัดเก็บเงิน ของผู้ใช้น้ำมันแต่ละประเภท ในขณะที่รายจ่ายจะเป็นการนำไปใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และแผนพลังงาน

สำหรับการใช้จ่ายเงินกองทุนอนุรักษ์ฯในปีนี้ ได้มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. ถึงวันที่ 18 พ.ค. นี้

อย่างไรก็ตามมีระบุไว้ว่า การใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯ ในปีนี้ นอกจากเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าแล้วยังเปิดช่องให้แต่ละจังหวัดเสนอ โครงการเข้ามาว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับด้านพลังงานที่เป็นโครงการที่สร้างรายได้ชุมชน สร้างอาชีพ หรือสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้เป็นโครงการกลาง ของจังหวัดที่สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในพื้นที่ โดยมีหลายจังหวัดได้เตรียมเสนอโครงการเข้ามาแล้ว

ทั้งนี้ในแต่ละปีที่ผ่านมา เป้าหมายของการจัดสรรงบกองทุนอนุรักษ์ฯไปยังโครงการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เพียงแต่เดินตาม กรอบแผนงานด้านพลังงานที่วางไว้ ดังนั้นหากปีนี้ จะมีการนำเงินไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจ้างงานผ่านโครงการพลังงานที่ ชุมชนคิดกันขึ้นมาก็สามารถดำเนินการได้ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจเป็นช่องว่าง ทำให้เกิดการจัดสรรเงินให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

สิ่งสำคัญ"สนธิรัตน์" รมว.พลังงานจะต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายดังกล่าว และลบกระแสข่าวลือที่ออกมา ไม่เช่นนั้นจะมีผลต่อ เสถียรภาพทั้งตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐ และ เก้าอี้รัฐมนตรี เรียกว่าเป็นมรสุมหนักที่วัดกันว่างานนี้จะได้ไปต่อหรือไม่

ล่าสุดในวันพรุุ่งนี้(18 พ.ค. ) ช่วงเช้า นายสนธิรัตน์ ได้จัดแถลงข่าวด่วนเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ภายหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา