"บรอมส์โกรฟ" ชี้ "ทักษะสำคัญ" ในโลกการเรียนรู้ ยุคหลังโควิด

วันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 10:11 น.
"บรอมส์โกรฟ" ชี้ "ทักษะสำคัญ" ในโลกการเรียนรู้ ยุคหลังโควิด
ผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบในเกือบทุกภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจการศึกษา ล่าสุด "โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ" ลุกขึ้นมาปรับตัวรับมือพฤติกรรมนักเรียนที่กำลังจะเปลี่ยนไปสู่ New Normal

ดร แดน มัวร์ ครูใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ (New normal) ที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งโดยทั่วไป โรงเรียนต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอยู่แล้ว

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าในครั้งนี้ คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องย้ายจากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์" ฉะนั้น เมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ต้องเกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบการศึกษาที่เน้นการระดมความคิด วิเคราะห์ ช่วยกันแก้ปัญหา และการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้สำคัญในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ แต่จะทำได้ยากขึ้นเมื่อเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

ปรับตัว รับการศึกษาออนไลน์

ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ได้เตรียมการเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว และในสถานการณ์ปรกติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษา ก็ได้รับมอบหมายงานและการบ้านผ่านทางแพลตฟอร์มของกูเกิลอยู่แล้ว

สถานการณ์สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยภาพรวมแล้ว สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าจะเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนรู้ของทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ กล่าวคือ ทุกคนจะต้องรู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกัน โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนประเภทอื่นๆ ก็จะต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ไปสู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนจริง

ในส่วนทักษะของนักเรียนนั้น แน่นอนว่า ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หาคำตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ก็จะต้องถูกพัฒนาให้มากขึ้น นักเรียนจะได้นำทักษะเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยยกระดับบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงๆได้อีกด้วย

"ครู จะต้องพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสอน เป็นการยกระดับคุณภาพของครูขึ้นไปอีกขั้น" ดร.แดน กล่าว

และเมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าได้ทุเลาลง และโรงเรียนได้เปิดขึ้นอีกครั้ง นักเรียนจะมีความสุขที่ได้กลับมาเรียนหนังสือร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และเติบโตไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆ เพราะโรงเรียนที่ปราศจากนักเรียน ก็เป็นเพียงแค่ตึกเปล่าๆเท่านั้น

เจอทั้ง ความเหลื่อมล้ำ-โอกาสเข้าถึงการศึกษาหลากหลาย

ดร.แดน กล่าวว่า ยังเป็นครั้งแรกในโลก ที่แทบจะทุกประเทศ ต้องทำการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญ ในเรื่องของโครงสร้างและความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงเป็นการทดสอบความสามารถของมนุษย์ ในการปรับตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

นอกจากนี้ การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างชนชั้นที่มีอยู่ทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดาร ให้เข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้เลย เมื่อเทียบกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางที่มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ครบครัน

อย่างไรก็ดี เมื่อมองจากอีกมุมหนึ่ง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถทำให้คนจำนวนมากในโลก สามารถเข้าถึงบทเรียนที่หลากหลายได้ในเวลาอันสั้น และในราคาที่ประหยัด ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน

ฉะนั้น เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญของระบบการศึกษาในอนาคต

"บรอมส์โกรฟ" ยกเครื่องแพล็ตฟอร์มศึกษาออนไลน์

ดร.แดน กล่าว่า โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ได้เตรียมแผนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มาตั้งแต่ต้นปี พร้อมฝึกอบรมครูเป็นเวลาหลายชั่วโมงในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถทำการสอนผ่านทางแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากที่สุด

ขณะที่รูปแบบของการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นั้นจะแตกต่างกันไปตามระดับชั้นปีของนักเรียน และมีบทเรียนที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น บทเรียนที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ล่วงหน้า การเรียนผ่านการถ่ายทอดสด หรือการมอบหมายชิ้นงานที่นักเรียนจะต้องไปทำการค้นคว้าด้วยตัวเอง

"ในทุกๆวัน นักเรียนจะต้องมีช่วงเวลาที่ได้ทำการพูดคุยกับครูแบบตัวต่อตัวผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูจะสามารถติดตามความก้าวหน้าของการเรียน รวมไปถึงสภาพจิตใจและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนได้ การดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนในช่วงระยะเวลาที่โรงเรียนปิดและพวกเขาต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่โรงเรียนต้องเอาใจใส่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือมีความเครียดมากเกินไป ทั้งนี้ เพื่อความพร้อมสำหรับการเรียนรู้" ดร.แดน กล่าว

"กิจกรรมสันทนาการ" ก็ยังสำคัญอยู่นอกจากนี้ ในช่วงของการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่นักเรียนจะยังต้องมีโอกาสในการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ดังเช่นที่เคยทำ ขณะที่อยู่ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี หรือการแสดง

ในช่วงเวลานี้ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้ลองทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายพวกเขาและช่วยผ่อนคลาย เช่น ลองเล่นเครื่องดนตรีชิ้นใหม่ ลองอ่านหนังสือเล่มใหม่ ลองฝึกทำอาหาร การทำกิจกรรมสันทนาการจะทำให้พวกเขามีสุขภาพจิตที่ดี มีสมองปลอดโปร่ง และเปิดรับกับทุกๆการเรียนรู้ และได้พัฒนาอย่างรอบด้าน ไม่ใช่แค่เรื่องของวิชาการ

คอร์สออนไลน์ ความท้าทายเด็กอนุบาล

สำหรับระดับชั้นอนุบาล การเรียนผ่านระบบออนไลน์จะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปและท้าทายมากยิ่งขึ้น ด้วยเด็กเล็ก จะมีความสามารถในการจดจ่อในระยะเวลาอันสั้น บทเรียนผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็กอนุบาลจึงเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรม งานประดิษฐ์ งานศิลปะ การเล่านิทาน การมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นผ่านทางเกมส์

อย่างไรก็ตาม ในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นอนุบาล ทางโรงเรียนจะต้องให้ความช่วยเหลือและทำงานร่วมกันกับผู้ปกครองเพื่อนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

สิ่งที่โรงเรียนได้เรียนรู้ก็คือ การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ต้องทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป ในช่วงเริ่มต้น จำนวนชิ้นงานหรือบทเรียนผ่านการถ่ายทอดสดจะต้องมีจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองปรับตัวและสร้างความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มออนไลน์และตารางเวลาในแต่ละวันก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มจำนวนชิ้นงานและจำนวนบทเรียนขึ้น

ทักษะ สำคัญการเรียนรู้ในโลกอนาคต

ดร.แดน กล่าวอีกว่า การศึกษา เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น ในอนาคต จะมีงานใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้นมากมาย โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนของเราด้วยทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ

ทักษะของการคิดวิเคราะห์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำงานร่วมมือกัน การสื่อสาร ความสามารถในการคัดกรองข้อมูล ความสามารถในการจัดการกับสื่อ ความสามารถในการจัดการกับเทคโนโลยี ความยืดหยุ่น ภาวะความเป็นผู้นำ การคิดค้น การสร้างผลผลิต ทักษะการเข้าสังคม

ดร.แดน กล่าวว่าา อีกประการสำคัญ คือ ต้องสอนให้นักเรียนทุกคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีความอดทนต่อความยากลำบาก สองสิ่งนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงาน

โดยโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ยังเน้นปลูกฝังบุคลิกลักษณะ 8 ประการ คือ การมองโลกในแง่บวก การทำงานเป็นทีม การรู้จักเสี่ยงอย่างมีสติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะและนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขได้ การมีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ความมุ่งมั่น และความกระหายใคร่รู้