ซีพี แจกหน้ากากอนามัย 1.3 ล้านชิ้นถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไทยแล้ว

วันที่ 09 พ.ค. 2563 เวลา 14:36 น.
ซีพี แจกหน้ากากอนามัย 1.3 ล้านชิ้นถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไทยแล้ว
เปิดโรงงานซีพีฯ ผลิตหน้ากากอนามัย รับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม ล่าสุดส่งมอบไปแล้ว 98 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

รายงานข่าวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระบุ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการผลิตและการกระจายหน้ากากอนามัย ของโรงงานหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป ที่ดำเนินการโดยบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด

โดยมีนายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และนายภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร 2 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม (KPI) ในฐานะหัวหน้าทีมควบคุมการก่อสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน

ตามที่นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุฯ

โดย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการผลิต และการกระจายหน้ากากอนามัย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปข้อมูลทั้งในส่วนของการผลิต การจัดส่งและการกระจายหน้ากากอนามัย ของผู้ผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยทุกโรงงานและรายงานผลการดำเนินการให้ประธานกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุเป็นระยะ โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคณะทำงาน

นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุด โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยซีพี ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยไปแล้วกว่า 1.3 ล้านชิ้น และมีการแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ รวมจำนวน 98 แห่งทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าผลิตเพื่อแจกจ่ายตามเป้าหมายต่อไป