หากโควิด-19 ไม่ระบาดรอบ2 อุตฯท่องเที่ยวเริ่มคลี่คลาย

วันที่ 01 พ.ค. 2563 เวลา 15:03 น.
หากโควิด-19 ไม่ระบาดรอบ2 อุตฯท่องเที่ยวเริ่มคลี่คลาย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองโจทย์ธุรกิจใหม่ตลาดไทยเที่ยวไทย หลังโควิด-91 คาดทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศเหลือประมาณ 79.5-89.5 ล้านคน-ครั้ง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปผลสำรวจ สถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย และหากไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง ตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ก็น่าจะค่อยๆ กลับมา แต่เนื่องจากยังมีปัจจัยท้าทายจากเศรษฐกิจ กำลังซื้อที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นต่อการมีงานทำลดลง

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยทั้งปี 2563 อาจหดตัวประมาณ 52.3% ถึง หดตัวประมาณ 46.4% หรือมีการเดินทางประมาณ 79.5-89.5 ล้านคน-ครั้ง

ขณะที่รายได้จากคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 4.85-5.45 แสนล้านบาท หรือ หดตัวประมาณ 55.1% ถึงหดตัวประมาณ 49.4% จากปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจยังมีความท้าทาย โดยเฉพาะโจทย์ในการปรับวิถีการดำเนินธุรกิจใหม่ (New Business Norms) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น การให้บริการที่ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งคงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่ก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

ขณะที่ผู้ประกอบการหลายรายเผชิญกับสภาพคล่องที่จำกัด ทำให้ยังต้องระมัดระวังควบคุมรายจ่าย โดยให้มีผลกระทบต่อการบริการน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสต็อคสินค้า การจ้างงาน หรือการจัดกิจกรรมการตลาดที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น