โควิด-19 ทำการใช้พลังงานทุกประเภทลดลง

วันที่ 18 เม.ย. 2563 เวลา 17:24 น.
โควิด-19 ทำการใช้พลังงานทุกประเภทลดลง
'สนธิรัตน์' ประเมิน โควิดส่งผลการใช้พลังงานลดทุกประเภท ระดมมาตรการลดรายจ่ายด้านพลังงาน เร่งการลงทุน กระตุ้นการจ้างงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อภาคพลังงานพบว่า ในระยะสั้นส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลมาจากการกำหนดมาตรการที่จำกัดการเดินทาง การกำหนดระยะห่างทางสังคม และการระงับการโดยสารทางอากาศ ส่วนผลกระทบในระยะกลาง จะทำให้ความต้องการพลังงานลดลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้า

ในภาพรวมการใช้ไฟฟ้า ช่วงเดือน ม.ค.- 13 เม.ย. 2563 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเพียง 1.55% ซึ่งคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2563 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลง 0.69% เมื่อเทียบกับปี 2562 คือเหลือเพียง 196,873 ล้านหน่วย จากเดิมที่คาดว่าอยู่ที่ 197,873 ล้านหน่วย และความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือพีคไฟฟ้าจะลดลง 2.9% เหลือเพียง 29,957 เมกะวัตต์ จากเดิมที่คาดว่าจะพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 30,853 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ดี ความสามารถของกำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งยังสามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อระบบไฟฟ้า

ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ความต้องการใช้ช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) 2563 มีแนวโน้มลดลง โดยการใช้น้ำมันเบนซินอยู่ที่ 30.5 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปี 2562 ซึ่งเมื่อเทียบการใช้ในเดือน เม.ย. 63 อยู่ที่ 23.1 ล้านลิตรต่อวัน กับ มี.ค.2563 ซึ่งอยู่ที่ 28.0 ล้านลิตรต่อวันมีปริมาณลดลงถึง 17.5%

ส่วนน้ำมันดีเซลแม้ว่าช่วงไตรมาสแรกปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วคืออยู่ที่ประมาณ 64.4 ล้านลิตรต่อวัน แต่เมื่อเทียบการใช้เดือนเม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 56.1 ล้านลิตรต่อวันกับเดือนมี.ค.ก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 64.0 ล้านลิตรต่อวัน ปริมาณการใช้ดีเซลก็ลดลงถึง 12.3% สำหรับก๊าซธรรมชาติ ความต้องการใช้ช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) 2563 อยู่ระดับคงที่ประมาณ 4,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ คาดว่าตั้งแต่ เม.ย. จนถึงสิ้นปี 2563 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเมื่อเทียบกับแผนเดิมจะมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยประมาณ 557 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือลดลง 12%

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันในตลาดโลก ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ลดลงส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากความต้องการใช้ที่ลดลงของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (GSP) ที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยที่ 254 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยที่ 152 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และภาคไฟฟ้า ที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยที่ 126 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน