ปี 2563 เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล คาดทะลุ 2.2 หมื่น ลบ.

วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
ปี 2563 เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล คาดทะลุ 2.2 หมื่น ลบ.
DATT กางผลสำรวจเม็ดเงินโฆษณา ปี 63 โตเพิ่ม 13% จาก 5 กลุ่มธุรกิจ รถยนต์-ดูแลผิว-สื่อสาร-ธนาคาร และ เครื่องดื่มนัน-แอลกอฮอล์ ใช้จ่ายมากสุด

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ The Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) ร่วมกับ คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิจัยชั้นนำ สำรวจมูลค่าเม็ดเงินลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลเป็นประจำทุกปี ซึ่งในรายงานการวิจัยล่าสุดได้เก็บข้อมูลเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2562 และการคาดการณ์เม็ดเงินในปี 2563 จาก 38 เอเจนซี่ โดยแบ่งเป็น 57 ประเภทอุตสาหกรรม และ 14 ประเภทสื่อดิจิทัล

การใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัล คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 22,000 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 13% โดยมีการคาดการณ์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (3,031 ล้านบาท) กลุ่มสกินแคร์ (2,028 ล้านบาท) กลุ่มการสื่อสาร (1,969 ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจธนาคาร (1,398 ล้านบาท) และกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮล์ (1,335 ล้านบาท) จะเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ลงเงินในการโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 2563

เมื่อเทียบเม็ดเงินการลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลจากปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมการสื่อสารจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลสูงเป็นอันดับที่ 3 ถูกคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มเม็ดเงินถึง 32% ในปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก้มีการคาดการ์ว่าเม็ดเงินจะโตขึ้นถึง 20%

แพลตฟอร์มระดับโลกอย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) และ ยูทูป (YouTube) ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่แบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคตามจุดสัมผัส (Touch points) ต่างๆบนช่วงวิถีของผู้บริโภค (Customer Journey) แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล และ คันทาร์ร่วมกันคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มต่อไปนี้จะมีการเติบโตค่อนข้างมากในปี 2563 ได้แก่ อินสตาแกรม (Instagram) 24% ทวิเตอร์ (Twitter) 28% และระบบส่งข้อความทันที (Instant Messaging) 71%เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) ครีเอทีฟ (creative) และ ดิสเพลย์ (display) คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 61 ของเงินลงทุนในโฆษณาทั้งหมดในปี 2562

ศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวถึง สถาการณ์โควิด-19 มีผลอย่างมากต่อเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปีนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างออกไป เช่น กลุ่มอุปโภคบริโภคคาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

ในขณะที่กลุ่มของรถยนต์ อสังหาริทรัพย์ และการบริการต่างๆ จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์นี้ แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ก็อาจส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลไปที่โลกออนไลน์มากขึ้น เช่น มีลงทุนในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากขึ้น นอกจากนั้นในปี 2563 นี้ คาดว่าจะมีการลงทุนใน performance marketing มากขึ้นเช่นกัน

อาภาภัทร บุญรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า คาดการณ์เม็ดเงินโฆษณาสื่อดิจิทัลในปี 2563 ยังมีแนวโน้มของอัตราการเติบโตที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม โควิด-19 มีผลกับอัตราการเติบโตนั้น ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลในวงกว้างและยาวนานกว่าที่คิดไว้ ซึ่งทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผู้บริโภคใช้เวลาบนออนไลน์มากขึ้น

ขณะที่ใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลง นักการตลาดต้องพยายามเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันการมีกลยุทธ์การตลาดดิจิตัลที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

คาร์ลอส โดมินเกส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ คันทาร์ (ประนัทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายมากสำหรับทุกคน เพราะมีความไม่มั่นคงในแง่มุมต่างๆ นักการตลาดต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆของผู้บริโภค เพื่อผลิตข้อความที่มีความสร้างสรรค์และเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค รวมถึงต้องวัดและประเมินผลสำเร็จของแคมเปญต่างๆ เพื่อที่จะพิชิตใจผู้บริโภคด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด”