ตั้งวอร์รูมส่อง 7 กลุ่มสินค้าและบริการ ช่วงโควิด-19 ปลดล็อคอุปสรรคขนส่งสินค้า

วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 15:27 น.
ตั้งวอร์รูมส่อง  7 กลุ่มสินค้าและบริการ ช่วงโควิด-19  ปลดล็อคอุปสรรคขนส่งสินค้า
“จุรินทร์”ถกกรอ.พาณิชย์ สั่งตั้งวอร์รูม 7 กลุ่มสินค้า-บริการ เกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่โรงงานจนถึงผู้บริโภค ประสานคมนาคมยืดหยุ่นกฏหมายทางถนน เพิ่มความคล่องตัวขนส่งสินค้า

นายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ว่า ได้หารือเรื่องสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญกับโควิด-19 ภาครัฐ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะตั้งวอร์รูมสำหรับ 7 กลุ่มสินค้าและบริการสำคัญ เพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์และเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทำงานเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการประเมินสถานการณ์ร่วมกันว่าในภาคส่วนของ การผลิต การแปรรูปตลาด

รวมทั้งการกระจายสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เช่น Delivery หรือ ออนไลน์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในประเทศขณะนี้ ตลอดจนสถานการณ์ส่งออกและประเมินว่ามีสินค้าใดหรือไม่  ที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรเพื่อรองรับสถานการณ์หากความต้องการมีเพิ่มมากขึ้น

สำหรับ 7 กลุ่มสินค้าที่จะตั้งวอร์รูมขึ้นมา ประกอบด้วย 1.อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ประกอบด้วย บะหมี่สำเร็จรูป น้ำดื่ม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มเป็นต้น   2.กลุ่มข้าว   3.กลุ่มปศุสัตว์ ประกอบด้วยไก่ ไข่ หมู กุ้งและสินค้าอื่นเป็นต้น

4.ผลไม้ซึ่งกำลังจะออกมามากในช่วงต้นเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้ว  5.วัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นต้นทางของการผลิตไก่ หมู กุ้ง สินค้าบริโภคต่อไป ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยมันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลืองเป็นต้น  6.เวชภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย และ 7.บริการโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ต่างๆและการให้บริการ delivery ส่งอาหารไปถึงบ้านเป็นต้น

นอกจากนี้ปัญหาเท่าที่เห็นร่วมกันของทุกกลุ่มคือเรื่องของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเข้าสู่โรงงาน หรือขนส่งจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้าจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค จะขอให้ทางกระทรวงคมนาคมช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบบางอย่างเพื่อให้สามารถทำได้สะดวกและคล่องตัวขึ้น  ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบอื่นๆ เรื่องเงื่อนเวลาที่จะส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากศูนย์กระจายสินค้าหรือยังมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต