‘อพท.’ปรับแผนท่องเที่ยวปี’63 รอไทยพ้นโควิด-19 อัดโปรฯใหม่ อบรมไกด์เพิ่ม

วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 17:03 น.
‘อพท.’ปรับแผนท่องเที่ยวปี’63 รอไทยพ้นโควิด-19 อัดโปรฯใหม่ อบรมไกด์เพิ่ม
“อพท.” เด้งรับนโยบายรมว.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ เตรียมพร้อมมาตรการยกระดับการท่องเที่ยวไทยหลังไวรัส โควิด-19 ปรับกิจกรรมปี’63 เดินหน้าอบรมไกด์ท้องถิ่น พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)หรืออพท. เปิดเผยว่า ขณะนี้อพท.ได้เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563เดิมให้สอดรับกับสถานการณ์โดยเฉพาะภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยกลับมามีศักยภาพอีกครั้งตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการอพท.ที่มอบไว้โดยให้คงเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของอพท.ในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายมุ่งสู่ความยั่งยืน

“การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่และส่งผลกระทบต่อบริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น โดยอพท.ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยังคงใช้ช่วงเวลานี้มุ่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ เช่น 1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้มาตรฐาน TOP 100  และการขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) “นายทวีพงษ์กล่าว

สำหรับแนวทางเตรียมดำเนินงานภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้นได้แก่ การปรับแผนการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนของการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคเอกชน โดยการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จัดเป็นกิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่นให้แก่ชุมชน โดยใช้มัคคุเทศก์อาชีพเป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน ขณะเดียวกันมัคคุเทศก์อาชีพจะมีรายได้และมีงานทำจากความชำนาญที่มีอยู่  โดยร่วมกับบริษัทนำเที่ยวพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อจะได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

ส่วนของการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว จะร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยจะดำเนินการในแผนงานนี้ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรดังกล่าว ถือเป็นการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ และบริษัทนำเที่ยวไปพร้อมกันจากผลกระทบโควิด-19

อย่างไรก็ตามเพื่อลดและหยุดการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายภาครัฐอพท.ได้กำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานของ อพท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทำงานอยู่ที่บ้านหรือ Work from home ผ่านระบบ อี-ออฟฟิศ  และโซเชียล  ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 ถึง วันที่ 7  เม.ย. 2563   แต่หากมีภารกิจที่จำเป็นก็สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ออฟฟิศได้ เช่น รับและส่งเอกสารที่ไม่สามารถนำเข้าระบบได้ หรือกรณีการประชุมจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น