ปิดศูนย์การค้า ใจกลางเมือง รับมาตรการ "พักก่อน" 22 วัน กทม.

วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 19:47 น.
ปิดศูนย์การค้า ใจกลางเมือง รับมาตรการ "พักก่อน" 22 วัน กทม.
เทอร์มินัล21-สยามสแควร์วัน-เอ็ม ดิสทริค-เกษร วิลเลจ-เดอะมอลล์-ซีพีเอ็น ออกประกาศ ร่วมฝ่าวิกฤต โควิด-19 ปิดบริการ ทุกสาขาชั่วคราว 22 วัน

หลังจาก ประกาศ กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม2563 โดยสั่งการให้ปิดสถานที่ในกรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราว ตั้ฃแต่วันที่ 22 มี.ค.- 12 เม.ย. 2563 โดยยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านอาหาร เฉพาะซื้อกลับ สามารถเปิดได้ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน ในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค

ล่าสุด ศูนย์การค้า ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กรุงเทพฯ ประกอบด้วย เทอร์มินัล21 สยามสแควร์วัน เอ็ม ดิสทริค (เอ็ม ควอเทียร์ และ เอ็ม โพเรียม) เกษร วิลเลจ เดอะมอลล์ และ ซีพีเอ็น ได้ออกประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 22 วัน นับแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 เพื่อลดการเคลื่อนที่ของประชาขน ที่มาแออัดในชุมชน อันก่อให้เกิดการกระจายของเชื้อโรคดังกล่าว โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์