เจียดงบ 372 ล้าน ติดเครื่องวัดคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม สกัดปัญหาลักลอบนำเข้า

วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 18:30 น.
เจียดงบ 372 ล้าน ติดเครื่องวัดคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม สกัดปัญหาลักลอบนำเข้า
ครม.อนุมัติงบกลาง 372 ล้านบาท ซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในคลัง หวังป้องกันปัญหาลอบนำเข้า ไม่สอดคล้องความจริง ฉุดราคาปาล์มตกต่ำ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 372.51ล้านบาท ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐสามารถบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายภาครัฐที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการกำหนดปริมาณการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์มที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง นำไปสู่ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ

ทั้งนี้ โครงการนี้จะเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มแบบที่เป็นปัจจุบัน ที่ถังเก็บน้ำมันความจุตั้งแต่ 1,000 ตันขึ้นไป จำนวน 455 ถัง ของผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงาน ไบโอดีเซล และคลังรับฝาก โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือนนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยงบประมาณโครงการจำนวน 372.51 ล้านบาท แบ่งเป็น งบลงทุนและค่าเครื่องมือ จำนวน 368.54 ล้านบาท และงบดำเนินการ จำนวน 3.96 ล้านบาท

“ประโยชน์จากโครงการนี้ทำให้มีระบบติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำมันปาล์มดิบทั้งระบบที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นกลไกในการตรวจสอบการและป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยใช้ข้อมูลบ่งชี้จากความผิดปกติของปริมาณน้ำมันในสต็อก และรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ”น.ส.รัชดา กล่าว