ปิดด่านหล่างเซิ่น-บ่อหาน หนีไวรัสโคโรนา กระเทือนขนส่งผลไม้ไทยไปจีน ควานหาเส้นทางอื่นสำรอง

วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 13:03 น.
ปิดด่านหล่างเซิ่น-บ่อหาน หนีไวรัสโคโรนา กระเทือนขนส่งผลไม้ไทยไปจีน  ควานหาเส้นทางอื่นสำรอง
กรมส่งเสริมกาารค้าฯ เตือนผู้ประกอบการเช็คคู่ค้า หลังจีน-เวียดนามปิดด่านทางบกชั่วคราว ปมไวรัสโคโรนาระบาด เล็งหาช่องทางอื่นทดแทน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ในประเทศจีน ถึงภาพรวมสถานการณ์การขนส่งสินค้าว่า ศุลกากรจีนให้บริการด้านพิธีการศุลกากร แต่อาจมีสินค้าตกค้างเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อจากวันหยุดยาว รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อย คาดว่าตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการตามปกติ สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย

สำหรับการขนส่งผลไม้ผ่านด่านทางบก ได้รับรายงานว่า มีการปิดด่านหล่างเซิน (Lang Son) ในเวียดนาม ซึ่งเป็นทางผ่านในการขนส่งผลไม้จากไทยเข้าสู่จีน เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และสำหรับด่านบ่อหานในมณฑลยูนยาน มีการตรวจสอบและปล่อยสินค้าออกจากด่านตามปกติ แต่ห้ามมิให้มีการขนส่งสินค้าข้ามไปยังมณฑลอื่นๆ ยกเว้นกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งนี้ กรมได้มอบหมาย สคต. ในพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ แนะนำผู้ประกอบการไทยตรวจสอบสถานการณ์กับคู่ค้าและผู้ให้บริการด้านการขนส่งอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ เพื่อขยายตลาดผลไม้ไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ กรมได้มุ่งเน้นการเจาะตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มเติม อาทิ เอเชียใต้ (อินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถาน) ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความต้องการผลไม้เกรดพรีเมี่ยม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ เช่น งาน Top Thai Brands และ งาน Mini Thailand Week การส่งเสริมการขายร่วมกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านอาหารนานาชาติ เช่น งาน Gulfood, Foodex และ ThaiFex-Anuga 2020 รวมถึงการผลักดันให้สินค้าไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ (e-Commerce) ต่างๆ มากขึ้น สำหรับตลาดจีน เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จะเร่งรัดจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยครอบคลุมทั้งเมืองหลักและเมืองรองต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในประเทศที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ กรมได้เชิญผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และตัวแทนจำหน่ายต่างชาติเดินทางมาเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ในวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจัดงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ ThaiFex-Anuga 2020 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2563