“ศักดิ์สยาม” ชงกฤษฎีกา รีดรายได้ AOT 2,600 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 น.
“ศักดิ์สยาม” ชงกฤษฎีกา รีดรายได้ AOT 2,600 ล้านบาทต่อปี
ส่งมอบให้พัฒนาสนามบินภูมิภาค หวังลงทุนรันเวย์สนามบินภูธร กระตุ้นยอดนักท่องเที่ยว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมจะใช้มาตรการนำเงินรายได้ค่าผู้โดยสารและบริการสนามบินของสนามบินหลักทั้ง 6 แห่งที่อยู่ภายใต้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ AOT ต้องแบ่งรายได้ไม่เกิน 10% หรือสูงสุดปีละ 2,600 ล้านบาท ให้กับกองทุนสนามบินภูมิภาค ที่ดูแลโดยกรมท่าอากาศยาน(ทย.) ทั้ง 28 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อนำเงินไปพัฒนารันเวย์สนามบินภูมิภาคทั้ง 28 แห่งให้มีรันเวย์ยาวกว่า 2,400 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ 200-300 ที่นั่งได้ จะช่วยกระตุ้นรายได้ด้านท่องเที่ยวให้มากกว่าเดิม เนื่องจากเดิม ทย.มีรายได้จากกองทุนดังกล่าวราวปีละ 500 ล้านบาท การเพิ่มรายได้อืก 500% จะช่วยให้การพัฒนาสนามบินเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า เรื่องนี้เป็นเรี่องที่ทำได้เพราะถูกกำหนดไว้ในพรบ.ขนส่งทางอากาศฉบับใหม่ปี 2562 มีกฎหมายเขียนไว้อยู่แล้ว กระทรวงคมนาคมจึงเสนอกฤษฎีกาให้ตีความ หากได้รับความเห็นชอบ จะประกาศใช้ต่อไปตามที่กฎหมายระบุว่าเป็นอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสามารถประกาศบังคับใช้ได้ ซึ่ง AOT จะต้องแบ่งรายได้ด้านค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออก อาจรวมถึงค่าบริการจัดจราจรและค่าจอดเครื่องบิน ตลอดจนค่าบริการอื่นๆ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่าสำหรับตัวบทกฎหมาย อยู่ในมาตรา 60/43 ระบุว่าเพื่อประโยชน์ในการบริหารสนามบินที่ใช้เพื่อสาธารณะเป็นการทั่วไป ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้เจ้าของหรือผู้บริหารสนามบินที่เป็นเอกชน นำเงินรายได้ที่จัดเก็บนำเข้าสู่กองทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนาสนามบิน ปรับปรุงตลอดจนสร้างความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามตนต้องการยกระดับสนามบินของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้สนามบินไทย ก่อนก้าวไปสู่ฮับการบินของภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต เนื่องจากการขนส่งทางการบินเป็นขนส่งหลักสัดส่วน 90% ที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางมายังประเทศไทย